De Stichting 'Totus Tuus' is een non-commerciële organisatie, die in algemene zin ten doel heeft humanitaire hulp te verlenen en alleen om die reden deze website heeft geopend en onderhoudt. Alle informatie hierop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting 'Totus Tuus'.
Deze website wordt met zorg onderhouden. Wanneer U hier informatie tegenkomt, waarvan U weet of denkt te weten, dat deze onjuist is, dan wordt U vriendelijk verzocht om dit aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@StichtingTotusTuus.com.

Zover mogelijk wordt het auteursrecht van fotomateriaal, grafische voorstellingen, beeldmerken en logo's gerespecteerd en wordt de bron van het beeldmateriaal vermeld. Wanneer U denkt auteursrechten te bezitten op enig beeldmateriaal, dat uitsluitend voor humanitaire, non-commerciële doeleinden is gebruikt, dan wordt U vriendelijk verzocht met ons contact op te nemen, om in overleg hierover naar oplossingen te zoeken.

Op generlei wijze willen wij bewust misbruik maken van beeldmateriaal, waarop auteursrechten rusten.