sl-overons-1.jpg
EERSTE TRANSPORT 's-Gravenzande 6 januari 1982
sl-overons-3.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen
sl-overons-04.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen
sl-overons-06.jpg
VEELO TRANSPORT: TWEE VRACHTWAGENS circa 40.000 KG!
sl-overons-07.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen MEI 1989

Beleidsplan

Middels het plaatsen van artikelen over de kerkelijke situatie in Oost-Europa en het onder de aandacht brengen van de zeer gevarieerde noden van de grootseminaries en van de priesterstudenten aldaar doet de Stichting 'Totus Tuus' een beroep op de medemens om de hulpprojecten en de verschillende hulpaanvragen financieel te ondersteunen.

Regelmatig (in het voorjaar rond Pasen, in de zomermaanden en/of in december voor de Kerstdagen) publiceert de Stichting ‘Totus Tuus’ een eigen nieuwsbulletin, waarmee de weldoeners van de stichting en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de hulp aan de priesterseminaries in Oost-Europa, over nieuwe projectaanvragen, die bij de stichting zijn binnengekomen, en over ander kerkelijk nieuws van daar ter plaatse, dat van belang en interesse zou kunnen zijn voor de lezers. In 2014 is er een nieuw project bijgekomen: een speciaal seminarie voor late roepingen, gevestigd in Kraków, Polen. In 2015 is onze steun gevraagd voor het internationale 'Redemptoris Mater' seminarie, gesticht door de Rutheense bisschop Milan, gevestigd in Uzghorod, Oekraïne. Paus Franciscus heeft in april 2016 uitdrukkelijk de steun van de Europese Christenen gevraagd voor het zeer noodlijdende volk van Oekraïne, dat thans meer dan twee miljoen vluchtetingen kent. Levensmiddelen en medicijnen zijn er erg schaars. Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Jaarstukken

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
De inkomsten van 2015 bestonden uit: (1) losse, vrijwillige bijdragen, (2) periodieke schenkingen cf. notariële schenkingsacten, en (3) bankrente. In 2015 zijn geen uitkeringen van toegekende legaten ontvangen. De uitgaven van 2015 bestonden uit: (1) donaties voor  priesteropleidingen in Oost-Europa en onderhoud van seminarie-gebouwen, (2) H. Misstipendia, (3) de aanschaf van studiemateriaal, veelal wetenschappelijke uitgaven, die direct van verschillende uitgevers met korting worden verworven, (4) hulp in natura: in april en oktober 2015 zijn er twee hulpgoederen transporten naar Krakau georganiseerd met o.a. kleding en levensmiddelen, (5) notariskosten, (6) acquisitiekosten: advertenties en drukwerk van de nieuwsbrieven, en (7) bureaukosten, w.o. porto- kosten, telefoon, internet, website, bankkosten. In het boekjaar 2015 heeft de Stichting 'Totus Tuus' middels drie Nieuwsbrieven, in april, in augustus en in december de donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte gesteld over de activiteiten en andere nieuws betreffende onze doelgroepen in Oost-Europa. In 2015 is in het Paasnummer van het Bisdomblad 'Tussenbeide' een redactioneel artikel geplaatst om steun te vragen voor het nieuw opgerichte seminarie voor late roepingen in Krakau-Mogila. Tevens zijn daarvoor twee advertenties in dat bisdomblad geplaatst.

Privacyverklaring

De Stichting ‘Totus Tuus’ verstrekt geen persoonsgegevens, adressen en dergelijke aan derden. De door vrijwillige donaties verkregen adressen worden in een donateursbestand opgenomen en alleen gebruikt om in een later stadium de gedrukte nieuwsbrief toe te zenden.