sl-overons-1.jpg
EERSTE TRANSPORT 's-Gravenzande 6 januari 1982
sl-overons-3.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen
sl-overons-04.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen
sl-overons-06.jpg
VEELO TRANSPORT: TWEE VRACHTWAGENS circa 40.000 KG!
sl-overons-07.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen MEI 1989

Huidige samenstelling van het bestuur

  • Mevrouw Mária Molnár, voorzitter
  • De Heer  Antoon van Vliet, secretaris/penningmeester
  • De Heer Drs J.S.J.M. de Kort, bestuurder, woonachtig in Steenbergen

Bestuursbevoegdheden

Ieder bestuurslid is volgens de Statuten (punt 7.4, wijziging per 10 augustus 2017) alleen/zelfstandig bevoegd alle werkzaamheden voor de Stichting te doen, is alleen bevoegd tot het aannemen van schenkingen, legaten en het al dan niet beneficiair aanvaarden van nalatenschappen en voorts daarmee verband houdende stukken voor of namens de Stichting 'Totus Tuus' te tekenen.


Beloningenbeleid

De bestuursleden van de Stichting ‘Totus Tuus’ en andere vrijwillige medewerkers ontvangen geen loon of honorarium of anderszins voor hun werkzaamheden voor de stichting.