sl-overons-1.jpg
EERSTE TRANSPORT 's-Gravenzande 6 januari 1982
sl-overons-3.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen
sl-overons-04.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen
sl-overons-06.jpg
VEELO TRANSPORT: TWEE VRACHTWAGENS circa 40.000 KG!
sl-overons-07.jpg
VEELO TRANSPORT Kraków, Polen MEI 1989

Naam

De naam ‘Totus Tuus’ is met toestemming ontleend aan het wapen van Paus Johannes Paulus II. Onder dit wapen staat officieel dit devies niet afgebeeld, omdat pauswapens in de regel geen devies hebben, maar dit devies werd echter wel vaak los eronder geschreven. Onder het bisschopswapen van Paus Johannes Paulus II, toen hij nog aartsbisschop van Kraków was, staat dit devies in een lint eronder. Deze spreuk betekent: ‘Geheel de Uwe’ en is een Mariaal devies, dat betrekking heeft op de verering van de Heilige Maagd Maria.

Logo

Bij een Mariaal devies behoort natuurlijk ook op een of andere manier een Mariale afbeelding. Het logo is een afgeleide van de beroemde icoon van de ‘Zwarte Madonna’ in het genadeoord van het klooster van Jasna Góra te Częstochowa, Polen. Dit klooster is in 1382 gesticht door Hertog Wladysław van Opole voor Hongaarse monniken van Paulus de Eremiet, die hij uit het Buda (Hongarije) naar Polen had uitgenodigd.

Maria-icoon

Volgens de overlevering zou deze icoon geschilderd zijn door de evangelist St Lucas. Hij zou deze afbeelding geschilderd hebben op een deel van de tafel uit het huis van de H. Maagd Maria. Iconografisch echter gaat deze icoon, die 122 bij 82 cm groot is, terug naar een Byzantijnse icoon uit de 5de eeuw. Na vele omzwervingen kwam deze icoon via Venetië bij de Paters Paulinen van Buda, Hongarije, die deze naar Polen hebben meegenomen voor hun nieuwe klooster.

De twee strepen op de icoon

Tijdens een van de vele Hussieten-oorlogen plunderden in 1430 de Hussieten het klooster van Jasna Góra en namen ook de icoon mee. Volgens de legende zouden de twee ezels die de kar moesten trekken waarop de icoon lag, hun diensten geweigerd hebben aan de plunderaars. Deze werden daarop zo boos, dat ze met hun zwaarden op de icoon hebben ingehakt. De twee inkepingen op de linkerwang van de Maagd Maria zijn hierdoor ontstaan.

De Poolse eed

Deze wonderdadige Madonna-icoon is zeer verweven met de verdere geschiedenis van Polen. Bij het begin van de grote Zweedse oorlog (1655-1660), die de Polen de Zweedse zondvloed (‘Potop swedzki’) noemen, werd Polen door een leger van Koning Karel X Gustav van Zweden onder de voet gelopen. Hij meende recht te hebben op de Poolse troon, die inmiddels aan een ander vergeven was. Het westelijke deel van Polen met Poznan en Warschau was inmiddels door de Zweedse protestanten veroverd, die daar een ware slachting aanrichten. De Zweedse opmars werd gestuit bij het klooster van Jasna Góra. De Groot-Prior van dit klooster, Augustyn Kordecki, bijgestaan door 70 monniken,  160 Poolse soldaten, 20 edelen en 80 vrijwilligers (burgers en boeren uit de omgeving), wisten met hun moed en hun goede kanonnen een leger van meer dan 3.000 Zweden het hoofd te bieden. Polen moest vechten op twee fronten, want in het oosten waren de Russen binnen gevallen en hadden inmiddels Smolensk en Vilnius bezet. Volgens historische bronnen was de schade van deze oorlog enorm: 188 steden en dorpen, 81 kastelen en 136 kerken waren vernietigd en 40% van de bevolking waaronder zeer veel priesters omgekomen; zo was geheel Warschau platgebrand en de bevolking van 20.000 gereduceerd tot niet meer dan 2.000 burgers.

Na de victorie van Jasna Góra heeft Koning Jan II Kazimierz Vasa op 1 mei 1656 in de kathedraal van Lemberg (nu Lviv, Oekraïne), een eed van trouw afgelegd, waarin hij zijn land onder de bescherming stelde van de Moeder Gods en Haar proclameerde als de Patrones en Koningin van de gebieden van zijn koninkrijk.

Bescherming

Juli 1683 leidde de Ottomaanse Grootvizier Kara Mustafa Pasja vanuit Belgrado een leger van 138.000 man om Wenen in te nemen. Voordat de Poolse Koning Jan III Sobieski met een verenigd leger van 66.000 man naar Wenen optrok om dit tweede beleg te breken, kwam hij eerst bij de Zwarte Madonna bidden en Haar om hulp vragen. Op 12 september 1683 verscheen Sobieski voor de poorten van Wenen en won de grote veldslag op de Kahlenberg. Uit dank voor de overwinning ging Koning Sobieski terug naar de Zwarte Madonna en bood haar ‘zijn gouden stijgbeugels’ aan; de buitgemaakte tent van Kara Mustafa staat in het Wawel-museum te Kraków.
Deze veldslag betekende een keerpunt in de verovering van Europa door het Ottomaanse rijk, dat sindsdien steeds kleiner zou worden. Uit dankbaarheid heeft de Paus Innocentius XI op 12 september het feest van de Allerheiligste Naam van Maria ingesteld.

EX-voto’s

Paus Johannes Paulus II schonk zijn witte sjerp, die hij om had toen op 13 mei 1981 op hem een aanslag werd gepleegd. De eerste president van het weer vrije Polen, Lech Walesa doneerde zijn oorkonde als Nobelprijswinnaar. De genade-kapel is versierd met vele ex-voto’s van allerlei soort. Vanuit haar genadeoord beschermt de ‘Zwarte Madonna’ als hun koningin de Polen, tot wie zij zich nooit tevergeefs wenden.

Aandacht

Op de 600ste verjaardag bad Paus Johannes Paulus II in januari 1982 vanuit Rome openlijk tot de Zwarte Madonna:

U was er ten tijde van de [Zweedse] Zondvloed, ten tijde van de opdeling [1772-1793-1795 tot 1918] en tijdens de [Duitse] bezetting [1939-1945]. Waarom hebben U en wij op uw 600ste verjaardag te maken met een de staat van beleg in een land, dat er recht op heeft het vaderland van een soeverein volk te zijn? De Zwarte Madonna is met de Polen geweest in hun historische worstelingen. Moge dat weer zo zijn.

Feestdagen

Bijzondere feestdagen in Jasna Góra zijn 15 augustus, H. Maria ten Hemelopneming en 26 augustus, feest van de Moeder Gods van Jasna Góra. Sinds de Middeleeuwen trekken in de maand augustus vanuit verschillende plaatsen in Polen, vanuit het noorden, het zuiden, het westen en het oosten, duizenden pelgrims te voet zes tot negen dagen lang naar de Zwarte Madonna van Jasna Góra om daar Haar gunsten af te smeken voor hunzelf, voor hun familie of voor andere intenties. Op 26 augustus 2017 is met een zeer plechtige H. Eucharistieviering herdacht dat de Zwarte Madonna 300 jaar geleden werd gekroond tot Koningin van Polen.