Help de priesterstudenten in Oost-Europa met een royale gave!

Hoewel de meeste landen van Oost-Europa, die veertig tot vijftig jaar lang gebukt gingen onder de communistische terreur, na het keerpunt: de val van de Berlijnse muur in 1989, een vrij gekozen democratisch bestuur hebben gekregen, is de economische situatie er na vele jaren nog steeds slecht. Er zijn daar echter gelukkig nog zeer veel roepingen voor het priesterschap of de wens om religieuze, broeder of zuster, te worden.


Volgens nieuwe data van oktober 2017 heeft Polen met 43 RK-bisdommen bijna 3.600 priesterstudenten, Oekraïne met drie RK-bisdommen bijna 100 studenten, Wit Rusland met vier RK-bisdommen en met twee seminaries, resp. in Pinsk en Grodno: 62 studenten en Zevenburgen-Erdély in Roemenië, vier RK-bisdommen met een interdiocesaan seminarie in Alba Iulia: iets meer dan 60 priesterstudenten. Litouwen met twee kerkprovincies, onderverdeeld in totaal zeven RK-bisdommen, met drie seminaries, Vilnius, Kaunas en Telsiai, in 2013 tesamen 40 studenten.
De burgerbevolking heeft echter heel veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel ouders van priesterstudenten zijn dan ook niet of onvoldoende in staat om financieel mee te betalen aan de studiekosten van hun eigen kinderen, gemiddeld € 4.000 per studiejaar. Hulp van derden, van U, is derhalve nodig om deze kandidaten priester te laten worden. Laat door geldgebrek aldaar geen roeping verloren gaan!

 

UW DONATIE WAARVOOR

Uw bijdragen worden gebruikt (1) voor het levensonderhoud van de studenten, (2) voor hun college-geld, (3) voor studieboeken (t.b.v. theologische bibliotheken van seminaries), (4) voor het betalen van de gas-, licht- en waterrekeningen van de seminaries. De meeste landen van Oost-Europa hebben te weinig eigen energiebronnen. Veel energie (gas en elektra) moet er worden ingevoerd. Daardoor hebben ze extra hoge energiekosten. (5) Uw giften worden ook gebruikt voor klein en groot onderhoud van de seminarie-gebouwen, bijvoorbeeld voor nieuwe verwarmingsketels, voor nieuwe grootkeukenapparatuur (bijv. Grootseminarie van Alba Iulia), voor grote dakreparaties (recentelijk het Grootseminarie van Kraków)

 

MISINTENTIES WELKOM!

Ook misintenties zijn van harte welkom. Als stipendium wordt het minimum adviesbedrag van € 10,00 aangehouden. Bij overmaking per bankgiro uw intenties gaarne apart per post toesturen: de bank geeft uw info op het overschrijvingsformulier niet meer door. Bij GiroTel (internet-overboekingen) kunt U de intenties noteren in het vakje: Reden van betaling. Bij voorbaat dank !

 

BELASTINGAFTREK voor vrijwillige bijdragen, legaten, erfstel-lingen en periodieke schenkingen:

De Stichting ‘Totus Tuus’ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zgn. ANBI. Daarom behoeft er geen belasting betaald te worden over ontvangen schenkingen, legaten en erfenissen. Giften zijn voor U (binnen de daarvoor geldende regels) aftrekbaar. (1) Vanaf januari 2014 hoeft U een periodieke schenking (voor minstens vijf jaar) niet meer vast te leggen bij een notaris. Een zgn. onderhandse overeenkomst met de stichting is nu al voldoende. Speciale formulieren hiervoor kunt U downloden van de website van de Belastingdienst (zie hierboven). U geniet dan extra belastingvoordelen. (2) Met een legaat (een vast omschreven bedrag) of een erfstelling (aantal procenten van de erfenis) kunt U ook nog na uw overlijden priesterseminaries en hun studenten in Oost Europa helpen met wat U dan niet meer nodig heeft. (3) In uw Testament kunt U ook een donatie laten vastleggen voor H. Missen, verspreid over een aantal jaren, de zgn Gregorius-missen. Bij voorbaat dank!

Wordt sponsor van een van de seminaries, die de Stichting 'Totus Tuus' ondersteunt!  Help mee!  Doneer nu!


Stichting ‘Totus Tuus’:
postadres in Nederland vanaf 1.03.2018: Stichting 'Totus Tuus,
p/a Dhr J. de Kort, Dokterdreefje 4, 4651 AX Steenbergen.

In verband met de verhuizing van Mevrouw Maria van Vliet-Molnár (voorzitter) en de heer Antoon van Vliet (secretaris/penneingmeester) naar Krakau, Polen, is er vanaf 6.09.2017 het postadres en het bezoek-adres van de Stichting 'Totus Tuus': ul. Podzamcze 14/3, 31-003 Kraków, Polen.
Bankrelatie ING: IBAN: NL73 INGB 0000 0440 05 - BIC/Swift: INGB NL2A