Ter viering van de 50ste verjaardag van het begin van het Tweede Vaticaans Concilie, bijeengeroepen door de Zalige Paus Johannes XXIII, na zijn overlijden op 3 juni 1963 door zijn opvolger Paus Paulus VI (paus van 21 juni 1963 tot 6 augustus 1978) voortgezet, en dat in zijn geheel duurde van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965, en bij gelegenheid van de 20ste verjaardag van de afkondiging van de Catechismus van de Katholieke Kerk door de Zalige Paus Johannes Paulus II (paus van 16 oktober1978 tot 2 april 2005), heeft Paus Benedictus XVI (paus van 19 april 2005 tot 28 februari 2013) in zijn Apostlische brief ‘Porta Fidei’ (Poort van het Geloof) een JAAR  VAN GELOOF afgekondigd.
Dit jaar zal duren van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013, het hoogfeest van Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal, zoals de feestdag voluit heet. Hiermee wordt een goede gelegenheid geboden om ons Christelijke geloof beter te leren begrijpen en te beleven. Bidden wij dat de Heilige Geest de Kerk zal blijven vernieuwen.

LUMEN FIDEI: Ter ondersteuning heeft Paus Franciscus (paus sinds 13 maart 2013) op de feestdag van de heilige apostelen Petrus en Paulus, 29 juni 2013, een encycliek gepubliceerd over het geloof: ‘Lumen Fidei’ (Licht van het Geloof). In de introductie is door Paus Franciscus aangegeven, dat de concepttekst door zijn voorganger, Emeritus Paus Benedictus XVI. is geschreven. Citaat uit de encycliek: “Geloven is niet zomaar imstemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg op gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God.”


HEILIGVERKLARINGEN

Op 30 september 2013 heeft Paus Franciscus de datum bekend gemaakt van de heiligverklaringen van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II. Deze zullen plaats vinden op zondag Beloken Pasen, 27 april 2014, de feestdag van de Goddelijke Barmhartigheid, een feestdag die door Paus Johannes Paulus II is ingesteld en waarop hij in 2011 (toen 1 mei) door zijn directe opvolger, Paus Benedictus XVI, is zaligverklaard.
Het is hoogstwaarschijnlijk, dat ook Emeritus Paus Benedictus XVI aan deze viering zal deelnemen. Dat zou een unieke situatie zijn: twwe pausen heiligverklaard door twee levende pausen!