Op initiatief van de jonge Krakause hulpbisschop, Mgr Dr Grzegorz Ryś, is in september j.l. onder de bezielende leiding van professor Dr Józef Morawa een aparte opleiding voor late roepingen van start gegaan. Als oud-rector van het priesterseminarie van Kraków onderkende bisschop Ryś het probleem, dat in Polen aan oudere priesterkandidaten nagenoeg geen kansen werden geboden.

Men heeft lang gezocht naar een geschikte plek om deze nieuwe opleiding voor kandidaten uit geheel Polen onder te brengen. Uiteindelijk kon in de grote nieuwbouwwijk van Kraków-Mogila, onder de dakpannen van een leegstaand jongensinternaat van de Paters Cisterciënzers ruimte gevonden worden. Priesterkandidaten van 35 jaar of ouder uit geheel Polen zijn hier van harte welkom. De studenten volgen hun theologiestudies aan de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in het centrum van Kraków. Dit seminarie staat onder de patronage van de Poolse Bisschoppenconferentie, K.E.P. in Warschau. De bisschoppen van de verschillende Poolse diocesen, waaruit een kandidaat komt, zijn eindverantwoordelijk voor de toelating tot de diaken- en priesterwijding.

De huidige acht studenten, variërend in leeftijd van 37 tot 54 jaar, komen uit verschillende Poolse bisdommen. Iedere student heeft een eigen lesprogramma, aangepast aan zijn vooropleidingen. Enige hebben reeds een cursus Theologie voor Leken gevolgd en waren als catechist werkzaam. De colleges worden gevolgd in de binnenstad van Kraków aan de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II, waaraan ook theologiestudenten van andere seminaries hun colleges volgen.

Het voormalige jongensinternaat, waarin de studenten thans zijn ondergebracht, is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw te snel en met slecht materiaal gebouwd. Het moet nu aangepast worden aan de nieuwe bewoners: een nieuwe keuken is noodzakelijk, nieuwe toiletten en douches, nieuwe elektrische bedrading, telefoon- en internetaansluitingen en meubilair voor de studenten.

De kosten voor deze noodzakelijke renovatie worden geraamd op minstens € 30.000. Gaarne spreken wij de verwachting uit, dat U bereid bent om dit nieuwe seminarie te sponsoren met een royale bijdrage. Namens deze studenten bij voorbaat dank.

Rector Morawa is enthousiast: ondanks het feit, dat het gebouw nog niet op orde is, wilde hij toch alvast beginnen; hij wil geen roepingen verloren laten gaan door eerst het gebouw op te knappen. En er is toekomst perspectief: voor het volgende studiejaar hebben zich al een twintigtal kandidaten gemeld, die nog wel eerst gescreend moeten worden.

Op de foto hiernaast een van de nieuwe studenten: aan een Ikea-bureautje met dito-boekenkast. De bedden en matrassen komen van het grootseminarie van Kraków. De kamer is gelegen in de nok van het gebouw. Gaarne nodigen wij U uit om ook voor deze kandidaten te bidden, dat zij de kracht en de moed krijgen om te volharden en om in deze moeilijke tijden het Christelijke geloof te verkondigen.

IBAN: NL73 INGB 0000 0440 05 t.n.v. Stichting Totus Tuus, Krakau, Polen